Aktuality (archiv 2016)


ČESKÁ CHUŤOVKA JE SOUTĚŽ, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE

To se sice snadno řekne, ale k tomu, aby taková byla, potřebuje stálou přízeň skvělých českých výrobců, kterým záleží především na spokojeném zákazníkovi, a proto si k němu nacházejí v náročné konkurenci složitou cestu vysoké kvality a výtečné chuti.

Neobejde se to však ani bez spolehlivých partnerů, kteří spolu s odborníky z hodnotitelské komise a organizátory sdílí jejich nadšení pro dobrou věc. Za těch 8 let existence soutěže se kolem její myšlenky, že kvalitní českou potravinu korunuje především její výtečná chuť a je proto třeba vyzdvihovat ty výrobce, kteří ji zákazníkům umí skutečně nabídnout, postupně soustřeďuje jakási širší „rodina“ báječných partnerů, bez nichž by to už nebylo zkrátka ono. Letos jich k naší radosti přibylo hned několik a jedním z nich je Regionální televize CZ, která z předávání ocenění v Senátu natočila a odvysílala pěknou reportáž. Vychutnejte si tedy spolu s účastníky slavnostního odpoledne atmosféru, která vládla v Rytířském sále Valdštejnského paláce :-) 

 


Tisková zpráva k slavnostnímu vyhlášení a předání cen „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016“
konanému pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy Senátu,
ve čtvrtek 20. října 2016 v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR

Na slavnostním vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2016 a 6. ročníku soutěže o značku Dětská chuťovka 2016, které se konalo ve čtvrtek 20. října v Senátu Parlamentu České republiky, si převzalo plakety a diplomy opravňující pyšnit se značkou Česká chuťovka 2016 celkem 63 výrobců (o 10 víc než loni), kteří uspěli se 130 výrobky (o 32 víc než loni). Značku Dětská chuťovka 2016 pak může od letoška používat dalších 24 českých potravinářů (o 5 víc než loni) pro 32 svých výrobků (rovněž o 5 víc než loni). Titulem Rytíř české chuti byl za svůj celoživotní přínos dekorován pan Václav Bozděch, respektovaný odborník v pekárenském odvětví.

Češi jsou podle statistik označováni za největší plýtvače potravin v Evropě, ročně se jich u nás vyhodí více než 80 kg na osobu, například jen v domácnostech okolo třetiny nakoupeného jídla. Nejvíc přitom plýtvají mladí lidé, kteří na jedné straně často bojují za čistou planetu, ovšem vyhazováním nespotřebovaného jídla paradoxně životní prostředí významně zatěžují (energie, půda, voda, tvorba skleníkového plynu na skládkách apod.). Potraviny se často nakupují v akcích v nesmyslném množství, aby se nemalá část z nich následně vyhodila. Spotřebitel tak nakonec ani neušetří ve srovnání s nákupem přiměřeného množství možná ne tak levných, ale zato kvalitních a chutných potravin, označených logy Česká chuťovka nebo Dětská chuťovka, které se nedají vyrobit bez odpovídajících surovin a šetrných technologií. Jinak by totiž tolik nechutnaly. Je proto potěšitelné, že i letos se kvalita a chuť přihlášených českých potravin dále znatelně pozvedly, a procento jejich úspěšnosti v soutěži se tak zvýšilo. V letošním klání také příjemně překvapilo, že velká většina přihlášených výrobků splňovala nadprůměrné standardy, pokud jde o kvalitu a chuť.

Obě hodnotitelské komise - odborná i dětská - tak měly opět o poznání těžší úlohu. Navíc musely znovu vybírat z rekordního počtu přihlášených výrobků – oproti loňsku se zájem o získání značek Česká chuťovka a Dětská chuťovka zvýšil zhruba o 10%. To je jistě dobrá zpráva zejména pro zákazníky – čeští výrobci potravin se v náročné konkurenci na trhu zaměřují stále více na kvalitu a potažmo i chuť svých výrobků. Seznam nejen těch letošních, ale i v předchozích letech oceněných potravin, pyšnících se značkou ČESKÁ CHUŤOVKA nebo DĚTSKÁ CHUŤOVKA, i bližší informace o soutěži naleznou zájemci o kvalitní a chutné české potraviny na www.ceskachutovka.cz či www.facebook.com/ceskachutovka.

Otevřít tiskovou zprávu k vyhlášení 8. ročníku.

 

Česká chuťovka a Dětská chuťovka 2016 (výběr fotek)
foto: © Ing. Michal Vokřál, CSc.

Fotografie jsou k volnému užití s uvedením jména autora: "Foto: Michal Vokřál".
 

Všechny fotky naleznete na stránce Fotogalerie.


Jako již tradičně se 2. tisková konference k  8. ročníku soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA  a 6. ročníku soutěže DĚTSKÁ CHUŤOVKA  uskutečnila v Senátu Parlamentu České republiky, a to v úterý 30.8.2016 od 11:00 v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce.

A rovněž již tradičně měli účastníci tiskové konference možnost ochutnat skvělé české delikatesy od některých pravidelných držitelů Českých a Dětských chuťovek – tentokrát se představili MASO UZENINY PÍSEK – MÚÚÚ,   PAC Hořovice, POEX Velké Meziříčí a VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO.

Účastníci TK si se zájmem vyslechli letošní novinky a změny v organizaci soutěže, v živé diskuzi se podělili rovněž se svými zkušenostmi a ocenili přínos soutěží Česká chuťovka i Dětská chuťovka pro zviditelnění poctivých českých výrobců kvalitních a hlavně chutných potravin.

Otevřít tiskovou zprávu k blížícímu se 8. ročníku

Otevřít tiskovou zprávu Hasičské vzájemné pojišťovny


V pražském Divadle U Hasičů se díky pohostinnosti Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., partnera projektu, uskutečnila 24.5.2016 od 10:00 tisková konference k vyhlášení již 8. ročníku soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA
a 6. ročníku soutěže DĚTSKÁ CHUŤOVKA.

Přítomným novinářům a hostům se malou degustací svých dobrot představili také držitelé obou značek z předchozích ročníků – kladenský KOMPEK, Řeznictví a uzenářství u Dolejších z Davle a Titbit.

Otevřít tiskovou zprávu k vyhlášení 8. ročníku.

 

 

ČESKÁ CHUŤOVKA je sice značka, která si na nic nehraje, přesto nás těší pozornost a podpora, kterou jí již několik let věnuje předseda Senátu Milan Štěch. Díky tomu se může každoročně předávání ocenění konat v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce, což je pro mnohé české potravináře zážitek doslova na celý život. A nás těší, že se jim tak dostává i významného společenského uznání.

Ze stejného důvodu máme proto radost i z toho, že letos premiérově udělil svou záštitu soutěži také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a v posledním čísle Potravinářské Revue k tomu uvedl: „Jsem rád, když mohu podpořit aktivity, které vedou ke zvýšení spotřeby českých potravin. Na trhu existují i značky, jejichž podpora není přímo v gesci Ministerstva zemědělství, například Česká chuťovka, nad kterou jsem převzal spolu s předsedou Senátu Milanem Štěchem pro letošní rok záštitu. České potraviny si jistě zaslouží naši pozornost.“

Soutěž Česká chuťovka je nízkonákladový projekt, který i přes obě zmíněné záštity nečerpá z veřejných zdrojů ani korunu a daňového poplatníka tak nic nestojí. Všem zúčastněným jde v tomto případě jen o radost z toho, že mohou podpořit dobrou věc. A k té radosti patří i rok od roku rostoucí prestiž obou značek – České i Dětské chuťovky, stejně jako titulu Rytíř české chuti, kterým je každý rok ozdobena jedna z výrazných osobností, které se celoživotně zasloužily o dobrý zvuk českého potravinářství.

V úterý 24.5. bude na tiskové konferenci v Divadle U Hasičů vyhlášen již 8. ročník soutěže o značku ČESKÁ CHUŤOVKA a 6. ročník soutěže o značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA.

Záštita ministra zemědělství


Posílení odborné úrovně soutěže o značku ČESKÁ CHUŤOVKA

VŠCHTOdborná úroveň a prestiž soutěže o značku ČESKÁ CHUŤOVKA  (a také DĚTSKÁ CHUŤOVKA) bude od letošního  roku posílena tím, že odbornou garanci nad ní převzala renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Řada našich vynikajících potravinářských profesionálů prošla studiem právě na této prestižní a českými i zahraničními odborníky respektované vysoké škole.

Odborným patronem soutěže se současně stal osobně prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Velmi si vážíme tohoto nového partnerství a na spolupráci s VŠCHT i jejím rektorem se s opravdovou chutí těšíme!


Předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Milan Štěch
opět převzal záštitu nad ČESKOU CHUŤOVKOU i DĚTSKOU CHUŤOVKOU

Tisková konference k oficiálnímu vyhlášení již 8. ročníku soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA proběhne sice až koncem května, ale důležité je, že i letošní soutěž se uskuteční pod tradiční záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha.

Tato pozornost, kterou jeden z nejvyšších ústavních činitelů ČR vyjadřuje uznání všem českým výrobcům prvotřídních a chutných českých potravin, zároveň znamená, že 20. října 2016 se nejlepší z nich opět společně setkají při přebírání ocenění v neopakovatelné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, aby si vyměnili zkušenosti a také se pochlubili svým uměním za přítomnosti řady významných hostů.

Česká chuťovka 2016 - záštita

 
 
 


Záštita:
  • Soutěž probíhá pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Odborný patron:
  • prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor VŠCHT
Odborná garance:
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ
Organizační zajištění soutěže

SYMPEX GROUP s.r.o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
E: ceskachutovka@sympex.cz  |  T: 777 146 641  |  W: www.sympex.cz