Videa 2014


Česká chuťovka a Dětská chuťovka 2014

Česká chuťovka 2014

Česká televize na Dětské chuťovce 2014

Dětská chuťovka 2014

 

 
 
 


Záštita:
  • Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky,
    místopředsedů Senátu Milana Štěcha a Jana Horníka a ministra zemědělství Miroslava Tomana
    .
Odborný patron:
  • prof. Ing. Karel Melzoch CSc., rektor VŠCHT
Odborná garance:
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ)
Organizační zajištění soutěže

SYMPEX GROUP s.r.o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
E: ceskachutovka@sympex.cz  |  T: 777 146 641  |  W: www.sympex.cz