Přihláška


Přihlašování do soutěže již bylo ukončeno.


Základní informace:

 • Přihlášky musí být odeslány nejpozději 17.9.2020.
 • Registrační poplatek do soutěže: 4 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH).
 • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 21.9.2020 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
 • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

Dodatečné informace:

 • Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímáno dne 23.9.2020 od 8:00 do 16:00 hod.
 • Chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 24.9.2020 od 7:00 do 8:30 hod.
 • Příjem výrobků je na adrese: VOŠES, SPŠPT a SOŠPV, Podskalská 365/10, 128 00 Praha 2.
  Výrobky se předávají ve 3. patře v laboratoři č. 317. Podrobnosti a upřesnění dodání zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.
 
 
 


Záštita:
 • Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky
  a ministra zemědělství Miroslava Tomana
  .
Odborný patron:
 • prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor VŠCHT
Odborná garance:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ)
Organizační zajištění soutěže

SYMPEX GROUP s.r.o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
E: ceskachutovka@sympex.cz  |  T: 777 146 641  |  W: www.sympex.cz