Přihláška


Do uzávěrky přihlášek zbývá:


Pole označená jednou hvězdičkou * je potřeba vyplnit.


Přihlašovatel

Firma *
Kontaktní osoba, funkce *
Ulice + č.p. *
PSČ, Město (sídlo) *
Kontaktní telefon *
IČO *
DIČ *
E-mail *
Profile *
WWW
Facebooková stránka

Původ výrobků

Potvrzujeme, že každý přihlášený výrobek je od českého výrobce a je vyroben v ČR. **
** soutěž je určena pouze pro české výrobce a producenty
Pozn.: Právo užívat logo „Česká Chuťovka VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE“ nebo „Dětská Chuťovka“ udělí organizátor soutěže jejím vítězům pro úspěšné výrobky na základě příslušné smlouvy zdarma. Organizátor přitom neposuzuje ani neověřuje složení výrobku, původ jeho jednotlivých složek ani místo výroby, a je tak pouze na výrobci, zda oceněný výrobek vyhoví příslušným zákonným normám, včetně zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a to i z hlediska možností použití loga. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za užití loga výrobcem v případě, že výrobek jakýmkoliv způsobem těmto zákonným požadavkům nevyhoví.

Seznam přihlášených výrobků

Výrobek č. 01
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku *
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 02
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 03
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 04
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 05
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 06
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 07
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 08
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 09
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 10
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Výrobek č. 11
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
 

Odeslání přihlášky

Pro odeslání přihlášky je nutné, abyste měli povolený JavaScript ve Vašem prohlížeči!


Základní informace:

 • Přihlášky musí být odevzdány nejpozději 15.9.2017.
 • Registrační poplatek do soutěže: 3 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 2 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 2 000 Kč (bez DPH).
 • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 22.9.2017 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
 • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

Dodatečné informace:

 • Zboží v množství minimálně 15 ks nebo 2 000 g bude přijímáno dne 25.9.2017 od 8:00 do 16:00 hod.
 • Chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 26.9.2017 od 7:00 do 8:30 hod.
 • Příjem výrobků je na adrese: VOŠES, SPŠPT a SOŠPV, Podskalská 365/10, 128 00 Praha 2.
 
 
 


Záštita:
 • Soutěž probíhá pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.
Odborný patron:
 • prof. Ing. Karel Melzoch CSc., rektor VŠCHT
Odborná garance:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ)
Spolupráce
 
 
Organizační zajištění soutěže

SYMPEX GROUP s.r.o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
E: ceskachutovka@sympex.cz  |  T: 777 146 641  |  W: www.sympex.cz