Loga ke stažení


Pro stažení souboru s logem v tiskové kvalitě, klikněte na požadované logo.


Česká Chuťovka

Česká Chuťovka


Dětská Chuťovka

Dětská Chuťovka


Naše Chuťovka

Naše Chuťovka

 
 
 


Záštita:
  • Soutěž probíhá pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.
Odborný patron:
  • prof. Ing. Karel Melzoch CSc., rektor VŠCHT
Odborná garance:
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ)
Spolupráce
 
 
Organizační zajištění soutěže

SYMPEX GROUP s.r.o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
E: ceskachutovka@sympex.cz  |  T: 777 146 641  |  W: www.sympex.cz